Derneğimiz Diplohack’ta!

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından düzenlenen Diplohack etkinliğine dernek başkanımız Avni TAŞYÜREK’de katıldı. Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian BERGER ve Büyükelçi, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk KAYMAKÇI gibi isimlerinde konuşma yaptığı etkinlik NATURELDER için çok verimli geçti.

DiploHack Nedir?

Diplohack, diplomatları ve diğer tüm kilit paydaşları ilgili sorunlara çözüm bulmak için bir araya getiren yaratıcı bir süreçtir.

Diplohack, bir fikir aşaması (ideation) ve bir hackathondan oluşur.

Diplohack, esnek bir yapıya sahiptir; organizatörler ve katılımcılar içerik ve biçime kendileri karar verirler.

Diplohack için gerekli süre, üzerinde çalışılacak problemler ve ulaşılmak istenilen sonuca bağlıdır.

Diplohack, iki unsurdan oluşur:

  • Fikir Aşaması
  • Hackathon

Fikir Aşaması:

Belirlenen zorlukları gidermeyi, yeni fikir ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir süreçtir. Paydaşların bir konu etrafında bir araya geldiği, yeni fikirler ortaya çıkarmayı ve mevcut fikirleri beyin fırtınaları aracılığıyla olgunlaştırmayı amaçlar. Katılımcılar, yaratıcı kişilerin önderliğinde alışılmışın dışında düşünmek konusunda cesaretlendirilir. Katılımcıların bu süreçte, hiyerarşik pozisyonlarından sıyrılarak birbirleriyle eşit düzeyde oldukları düşüncesiyle hareket etmeleri beklenir. Fikir aşaması sürecinde bütün paydaşların sadece sürece katılmaları değil, aktif bir şekilde katkı vermeleri de gerekmektedir. Ortaya çıkan yeni fikirler üzerinde birlikte çalışılarak çözümler üretme süreci katılımcıların gayretini beslemektedir. Bu oturumlar genellikle bir-iki saat sürer.

Fikir aşamasında paydaşların ve seçilen konunun niteliğine göre tamamen esnek yöntemler kullanılmaktadır. Temel amaç birlikte çalışmak, yaratıcı düşünmek, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve katılımcıları ortak bir paydada buluşturmaktır.

Başarılı fikirlerin ortaya çıkarılabilmesi için fikirlerin “ARKYA” kriterlerini karşılaması gerekmektedir:

Açıklık: Fikrinizin amacı, hedefleri, faydalanıcıları ve sonuçları açık ve etkileyici olmalıdır.

Risk Değerlendirmesi: Fikrinizin yenilikçilik boyutu ile ortaya çıkarabileceği çatışmalar arasında dengeli bir yaklaşım izlenmesi gerekmektedir.

Kanıt: Gerçekleri ortaya koyarak ve kanıtları destekleyerek fikrinizin güçlü olduğunu gösterin. Eğer veri bulma zorluğu yaşıyorsanız, konu üzerinde daha fazla çalışılabilmesi için zorlukları ve çalışma alanlarını tanımlayın.

Yapabilirlik: Fikrinizin eyleme nasıl geçirilebileceğini ve sürdürülebileceğini gösterin; Potansiyel yararlanıcılar fikrinizi olumlu karşılayacak mı? Etkiyi nasıl değerlendireceksiniz?

Alışılmışın dışındalık: “Fikir ve önerilen sonuç ne kadar yenilikçi?” sorusuna cevap aranmalıdır.

Hackathon

Hackathonlar, BT uzmanlarının (geliştiriciler, UX (kullanıcı deneyimi) tasarımcıları ve veri bilimcileri), fikir aşamasının sonucunda bulunan kavramları ve aldıkları bilgileri hızlı prototipleşme adı verilen bir süreç aracılığıyla somut hale getirdikleri etkinliklerdir. Hackathonlar genellikle 48 saat sürer ve mesai saatleri dışında gerçekleşir (genellikle cuma öğleden sonra ile pazar öğleden sonra arası). İlgili BT uzmanlarından (çoğunlukla kodlayıcılardan) gönüllü olarak katılmaları istenir. Hackathon, iyi bir amaç uğruna düzenlendiği, oyun unsurunu işin içerisine dahil ettiği ve bir zorlukla başa çıkma fırsatı verdiği için genellikle gönüllü katılımlarla gerçekleşir. Gerçekten zorlu bir sorunun olması, başarılı bir Hackathon için ön koşuldur.

Diplohack, eldeki zorluğa bağlı olarak bu unsurlardan birini veya her ikisini de kullanır.

Bir Yorum Bırak

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.